Tag Archives: dns unlocker jak usunąć

Płatnik ER 1.8

Płatnik ER 1.8 stanowi rozwinięcie programowe dla aplikacji do rozliczania ubezpieczeń ZUS. Jest to darmowy program, dzięki któremu możemy weryfikować oraz zarządzań parametrami programowymi, jak również modyfikować opcje programu macierzystego.Zastosowanie aplikacji Płatnik ER 1.8 ma